Úvod » Pro rodiče » Informace o studiu » Studium hudebního oboru

Studium hudebního oboru

  • Studium je rozděleno dle věku žáků na přípravné studium (5-7let) a základní (od 7 let - 2. třída ZŠ). Základní studium I. stupně je sedmileté a studium II. stupně čtyřleté. Oba stupně základního studia jsou ukončena absolvnetským vystoupením.  
  • Výuka hry na hudební nástroj probíhá individuálně 1 hodinu týdně. Zároveň je pro žáky 1. - 5. ročníku povinná kolektivní výuka hudební nauky. 
  • Při plánování docházky dítěte do základní umělecké školy je potřeba počítat i s tím, že kromě času samotné výuky bude potřeba věnovat dostatečný čas pravidelné domácí přípravě. 
  • Přihlásit k výuce je možné již děti pětileté. Přípravné studium pro děti 5 - 7 leté je realizováno v kolektivní výuce dvakrát týdně. 
  • Předpokladem přijetí žáka je úspěšně provedená talentová zkouška a zaplacení žákovského příspěvku.
  • Studium probíhá podle Školního vzdělávacího programu a je rozděleno na přípravné (pro žáky ve věku 5-7 let) a základní (pro žáky od 7 let a starší).
  • Případná distanční výuka probíhá prostřednictvím Googlu (Classroom a Meet). Žákům je po dobu studia vytvořen školní gmailový účet. V hudebním oboru je kromě nástrojů Googlu využíváno i jiných možností (videonahrávky, telefonní hovory aj.).