Úvod » Úspěchy žáků » Úspěchy žáků v soutěžích 2023-2024

Úspěchy žáků v soutěžích 2023-2024

Víkend 21. a 22. dubna 2024 byl plný úspěchů našich žáků LDO, kteří se zúčastnili krajské recitační přehlídky Dětská scéna v Lounech. Ve velké konkurenci a mezi spoustou inspirativních textů získali ocenění:
Iva Černá cena poroty s přímým postupem na celostátní přehlídku, Klára Doležalová čestné uznání za generační výpověď, Adéla Mišáková čestné uznání za láskyplný vztah k vybranému textu.
GRATULUJEME všem šikovným recitátorům a jejich učitelům!

.....

Gratulujeme našim žákům a pedagogům k úžasným uměleckým výkonům a úspěchům v krajském kole ZUŠ

Violoncellistky  paní učitelky Jany Knotte ve čtvrtek 11. dubna podaly úžasné výkony v krajském kole soutěže ZUŠ: Gabriela Gorenc - 1. cena, Alžběta Pallasová - 1. cena, Kateřina Szaffnerová - 1. cena s postupem do ústředního kola, Tereza Šmidtová - 1. cena, Jasnína van Vegchel - 2. cena.

Mladí klavíristé soutěžili v krajském kole soutěže ZUŠ v Litvínově 22. - 23. 3. 2024. Oba soutěžní dny v ZUŠ Litvínov byly pro pedagogy a žáky velkým svátkem a pro naše litoměřické plné radosti: klavíristky studující u p. uč. Dagmar Chyňavové - Sofie Kubelková - 1.cena s postupen do ústředního kola (ÚK), Sofie Kamenieva - 1. cena, Eliška Melicharová - 2. cena, čtyřruční hra Eliška a Sofie - 1. cena; klavíristka studující u . p. uč. Marie Landové - Andrea Tupcová - 2. cena; klavíristky studující u p. uč. Mateje Olejára - Lucie Černá - 1. cena s postupem do ÚK a zvl. cena poroty za interpretaci skladby Sibelia,  Anna Černá - 1. cena s postupem do ÚK, Monika Slavková - 1. cena s postupem do ÚK + absolutní vítěz kategorie, klavíristé studující u p. uč. Saši Pallasové - Vít Pallas - 1. cena, Adriana Mošová - 2. cena, Alžběta Pallasová - 1. cena s postupem do ÚK, čtyřruční hra Vítek Pallas a Adriana Mošová  "JuPiDu"- 1. cena, Alžběta Pallasová  a Julie Kinštová "PallKi" - 1. cena s postupem do ÚK + zvl. cena za interpretaci

.....

Gratulujeme dětskému pěveckému sboru Hlásek za krásné ocenění!

V sobotu 23. 3. 2023 získal pěvecký sbor Hlásek pod vedením p. uč. Ivy Macasové zlaté pásmo a cenu za přirozený a radostný projev! Stalo se tak v Praze na 33. celostátní přehlídce školních pěveckých sborů Primachori v rámci postupového kola Hlavního města Prahy. 

Gratulujeme našim mladým klavíristům za skvělé výkony na soutěži Beethovenovy Teplice 2024 a jejich pedagožkám (Dagmar Chyňavová, Marie Landová, Saša Pallasová). 

Sofia Kamenieva - 1. cena, Alžběta Pallasová a Andrea Tupcová - Č.U., Vít Pallas - 3. cena

....

Gratulujeme našim žákům a pedagogům k úžasným uměleckým výkonům a úspěchům v okresním kole ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje, které se konalo v naší ZUŠ 8.března 2024.

 

1. cenu s postupem získala Gabriela Gorenc, Alžběta Pallasová, Kateřina Szaffnerová, Tereza Šmidtová, Jasnína van Vegchel; 1. cenu Agáta Šmidtová, Theodora Kloučková; 2. cenu získala Anežka Kartáková, Rozálie Konopková, Barbora Matušková, Jana Doubková, Sára Beldová (p. uč. Jana Knotte)

3. cenu Květa Fousková (p. uč. Miroslav Roček).

Zvláštní cenou za vynikající klavírní doprovod ohodnotila porota p. uč. Hanu van Vegchel a za vynikající přípravu žáků - p. uč. Jana Knotte.

 
....

Gratulujeme našim žákům a pedagogům k úžasným uměleckým výkonům a úspěchům v okresním kole ZUŠ ve hře na klavír, které se konalo v naší ZUŠ 5.března 2024.

1. cenu s postupem do krajského kola v I. kategorii získali  Vít Pallas a Adriana Mošová (p.uč. A. Pallasová), ve II. kategorii  Alžběta Pallasová (p. uč. A. Pallasová) a Andera Tupcová (p. uč. M. Landová), ve IV. kategorii Lucie Černá (p. uč. M. Olejár), v V. kategorii  Sofiia Kamenieva (p. uč. D. Chyňavová), v VI. kategorii Anna Černá (p. uč. M. Olejár), v VII. kategorii Eliška Melicharová (p. uč. D. Chyňavová), v VIII. kategorii Sofie Kubelková (p. uč. D. Chyňavová), v IX. kategorii Monika Slavková (p.uč. M. Olejár), Klavírní dua "JuPiDu!" A. Mošová a V. Pallas, "PallKi Piano Duo"  A. Pallasová a J.Kinštová, Duo Eliška Melicharová a Sofie Kubelková.

1. cenu v 0. kategorii získala Evelína Kinštová (p. uč. A. Pallasová), v I. kategorii Kryštof Sehnoutek a Dorothea Novotná (p. uč. M. Olejár), ve III. kategorii Lucie Šindelářová (p. uč. M. Landová), v V. kategorii Kristýna Brejchová (H. van Vegchel) a Julie Kinštová (p. uč. A. Pallasová).

2. cenu získali ve  IV. kategorii  Anežka Heidi Hnátová (p. uč. D. Chyňavová) a Magdalena Kavková (p. uč. H. van Vegchel), v VI. kategorii Kateřina Pluhařová, Klavírní duo K. Pluhařová, K. Polívková. 

Ocenění - zvláštní cenu poroty za vynikající přípravu žáků získali učitelé: Dagmar Chyňavová, Matej Olejár a Alexandra Pallasová. 

....

Gratulujeme našim zpěvačkám Bětce Pallasové, Adině Ladové, Tině Šredlové a paní učitele Janě Červinkové k nádherným výkonům v 11. ročníku pěvecké soutěže Lípa Cantantes 2024

....

Gratulujeme Kristínce Chobotské k úžasnému výkonu a ocenění na taneční přehídce Spiramento 2024.