Úvod » Whistleblowing

Whistleblowing

Dle SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, je vnitřní  směrnicí vytvořen vnitřní oznamovací systém („VOS“), který stanovuje pravidla pro podávání a posuzování oznámení a vytváří podmínky poskytování ochrany osobám, které oznámení podaly, v rámci organizace Základní umělecké školy Litoměřice (dále jen „ZUŠ“). Směrnice je k dispozici níže.

Soubory ke stažení

Směrnice o ochraně oznamovatelů ( PDF 372 kB )