Úvod » Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Webové prezentace ZUŠ Litoměřice je vytvořena tak, aby splňovala Pravidla tvorby přístupného webu připravená pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Je validní podle specifikace W3C HTML 5. Všechny navigace webové prezentace jsou konzistentní, kód je sémanticky napsaný, vizuální vzhled je plně responzivní pro jakoukoliv velikost obrazovky a podporuje změnu velikosti písma tak, že není nijak omezena čitelnost žádné části prezentace.

Dokumenty ke stažení

Na stránkách webové prezentace ZUŠ Litoměřice se nacházejí odkazy na dokumenty ke stažení. Odkazy na takové dokumenty jsou doplněny informací o jejich formátu a velikosti.

Typy souborů, na které můžete v této webové prezentaci narazit, jsou:

Výjimky

Webová prezentace používá pro vylepšení ovládání nebo vzhledu okrajově i technologie JQUERy a JavaScript. Nejsou-li v prohlížeči tyto technolgie zapnuty, nebo je prohlížeč vůbec neumožňuje, jsou přesto všechny části prezentace dostupné a zobrazitelné.

Některé odkazy, které vedou na stránky mimo tuto webovou prezentaci, otevíráme do nového okna prohlížeče. Není-li to nějak ze strany prohlížeče možné, jsou otevřeny ve stejném okně.

Vkládání a editací obsahu webové prezentace pomocí administračního rozhraní může vyjímečně dojít k mírným odchylkám ve validitě a přístupnosti stránek. V případě potíží se zobrazením nebo čitelností stránek se obracejte na správce webu (viz dále).

Správce webu

Případné chyby a náměty k obsahu, čitelnosti nebo přístupnosti stránek posílejte prosím na adresu - info@zusltm.cz.