Úvod » Úspěchy žáků » Soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT ČR pro školní rok 2022-2023

Soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT ČR pro školní rok 2022-2023

Gratulujeme Dominiku Bártovi, žákovi paní učitelky Aleny Šefčíkové, za skvělý výkon v okresník kole soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje a 1. cenu s postupem do krajského kola. 

Gratulujeme žákyním p. uč. Alexandry Pallasové za úžasný úspěch ve skladatelské  soutěži ZUŠ Evelínce Kinštové (zlaté pásmo s postupem do ústředního kola) a Amálii Matuškové (stříbrné pásmo), žákům p. uč. R. Pallase Alžbětě Pallasové (stříbrné pásmo) a Jáchymu Hanzlovi (stříbrné pásmo). 

Gratulujeme žákyním p. uč. Jana Neužila ke krásnému výkonu a 1. ceně s postupem do krajského kola v soutěži v komorní hře s převahou dechových nástrojů - Natálii Richtrové, Tině Šredlové a Lucii Žáčkové.

Gratulujeme žákynim p. uč. Jany Knotte ke skvělému výkonu a 1. ceně s postupem do krajského kola v soutěži v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů - Sáře Beldové, Theodoře KloučkovéAlžbětě Pallasové (violoncellové trio) a Kateřině Szaffnerové, Tereze Šmidtové, Jasmíně van Vegchel a Anežce Knotte (violoncellové kvarteto).

Gratulujeme žákům p. uč. Miroslava Ročka k získání 2. ceny v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů- Květě Fouskové, Anežce Kartákové a Matěji Minářovi (houslové trio)