Úvod » O škole » Umělecká rada ZUŠ Litoměřice

Umělecká rada ZUŠ Litoměřice

Umělecká rada ZUŠ Litoměřice je kolegium učitelů uměleckých oborů, kteří spolupracují s vedením školy. Navrhují, inspirují a dbají na uměleckou kvalitu akcí školy i dalších projektů pořádaných školou. 

Vedoucím UR ZUŠ Litoměřice je MgA. Roman Pallas (skladba).

Členové: Bc. Matej Olejár (klavír), Bc. Michaela Fišerová (varhany), Mgr. Alexandra Pallasová (klavír - krajská UR), Jana Červinková (zpěv), Jan Neužil dipl.um., DiS. (dechové nástroje), Jana Knotte, DiS. (smyčce), Miroslav Roček (kytara), Mgr. Alena Šefčíková (elektronické klávesové nástroje), Luboš Klaban (akordeon), Pavel Šimberský (bicí), Mgr. Renata Sluková (HN a PHV), Jana Veselá (výtvarný obor), Mgr. Pavel Vágai (literárně dramatický obor) a Petra Běláčová (taneční obor).

Jednání umělecké rady je přístupné všem ostatním  učitelům ZUŠ Litoměřice.