Úvod » Obory » Hudební obor » Klavír » Okouzleni klavírem 2023

Okouzleni klavírem 2023

V letošním roce pořádáme další ročník nesoutěžního festivalu pro mladé klavíristy "Okouzleni klavírem". 

Festival se uskuteční 10. června 2023 v prostorách Wieserova domu v Terezíně. 

Přihlášení klavíristé  budou rozděleni do kategorií podle ročníku v ZUŠ (PHV – 0. kat., 1.roč. – 1. kat., atd.). Žáci spadající do 0. až 4. kategorie se představí jednou či dvěma libovolnými skladbami. Od 5. kategorie výše si žáci připraví jednu libovolnou skladbu. Je možné zařazovat také čtyřruční skladby. U sólových skladeb je doporučována hra zpaměti. Níže uveďte celé jméno autora skladby, název skladby a přesnou minutáž.

Pro účastníky festivalu je připraven doprovodný program: