Úvod » Fotogalerie

Ze života poboček

Na pobočkách ZUŠ v Terezíně a Brozanech se v posledních dnech konalo několik krásných akcí. 

Základní škola Terezín v pátek 10. května oslavila 50 let své existence. Žáci naší ZUŠ se v rámci oslav představili hrou na kytaru a klavír malým koncertem v prostorách vstupní haly. 

Na pobočce v Brozanech n. O. se 14. května dopoledne konal koncert pro děti z mateřské školy 14. května. Koncert se dětem velmi líbil a řada z nich projevila přání učite se hrát na hudební nástroj. V odpoledních hodinách se konal v prostorách ZŠ koncert pro rodiče. Žáci předvedli své umění ve hře na kytaru, zobcovou flétnu , klavír a komorní hře. 

Foto a podklady pro text: Markéta Švarcová