Úvod » Obory » Hudební obor » Varhany

Z historie varhanního oddělení

 

Záměru učit v ZUŠ hře na varhany a navázat tak na historické tradice chrámové hudby v Litoměřicích napomohly vlastně okolnosti. Počátkem 90. let se hledalo místo i nové využití pro píšťalové varhany vyřazené z obřadní síně radnice.  Nástroj nakonec „zakotvil“ v sále Základní školy B. Němcové a první třída s pěti nadšenými adepty varhanní hry se otevřela už ve školním roce 1993/1994.