Úvod » Fotogalerie

Výstava žáků Jany Veselé a Jana Choury v Knihovně K. H. Máchy

Žáci našeho výtvarného oboru opět vystavují v Knihovně K.H.Máchy

    Sál a chodby litoměřické knihovny K. H. Máchy opět zdobí výtvarné práce žáků našeho výtvarného oboru. Vytvořili je  v ateliérech Jany Veselé a Jana Choury.           

   „Prostory knihovny nám umožňují vystavit větší formáty od starších i mladších žáků. Ti jsou zde zastoupení reliéfní abstraktní malbou „Hledej tvar“ a kolážemi „Poznej hmatem“. Mladším patří také kniha „O putování“ a koláž „V pavučině“, které jsou vytvořeny kombinovanou technikou,“ upřesňují oba učitelé.

   Ateliéry představují malby krajiny, její proměny v realistické, snové i abstraktní podobě. Vystaveny jsou i oceněné velkoformátové malby z krajské přehlídky výtvarných oborů ZUŠ od A. Hradcové a V. Krejzové. Atmosférou lesa se zabývá cyklus prací „Světlo v lese“ a surrealisticky laděné práce „Snová krajina“. Zastoupeno je i téma rostlin v malbě. Například: „Mořské řasy a korály v detailu“. Abstraktní malbu zastupuje téma „Prostor“ od V. Drobného a „Síla energie“ od J. M. Průšové.

   Velká část prací se zabývá tématem člověka. Malby „Hadrová panenka“ od T. Kodetové a „Z ateliéru“ od K. Kupsové vycházejí ze studijních kreseb. Stejně tak i „Kráčející“, „Tajnosti“ a „Snící“.  V cyklu „Dialog“ řeší žáci mezilidské vztahy a pocity. S podobnou tématikou pracují žáci pomocí dalších technik. Lidskou osobností se zabývá i grafická řada „Stres“.  Originální prací je v textilní tvorbě zpracováno téma „Viděné“, v níž autorka využila techniku vyšívání barevnými nitěmi.

   Na výstavě, která potrvá do konce června,  jsou k vidění i témata inspirované literaturou – „Básnění“ a „Stabilita“. S humorem a nadsázkou je vytvořena perokresba na pauzovacím papíru „Z dílny“ od V. Kindla.  „V parku“ je téma závěsné prostorové práce nad schodištěm. Studentka zde využila pracovní postup prořezávání a šití.

   Prostorové práce „Tváře“ z netradičního materiálu v expresivní podobě zachycují emoce. Jiný způsob tvorby zachycuje dílo „Růst myšlenek“, které je tvořeno z dřevěných dílů a sádry. Keramika je zastoupena jak na vystavených fotografiích („Rostliny“, „Torzo“, „Dóza“), tak i v reálné podobě sérií „Hmyz“.

    

                                        Autoři článku: J. Veselá a J. Choura

                                                        Fotografie Miroslav Zimmer