Úvod » Fotogalerie

Výstava prací žáků výtvarného oboru v Kině Máj

Kino Máj patří opět našim výtvarníkům

   Ve foyeru litoměřického kina Máj vystavují opět své práce žáci výtvarného oboru naší školy. Po výstavě grafických tisků loni v listopadu klade letošní únorová výstava větší důraz na barvu a barevnou harmonii a představuje také kresby a koláže. V expozici je znát širší věkové rozpětí autorů, ukázky jejich individuální práce jsou charakteristické rozmanitostí přístupů.  

   Inspirací pro tvorbu byla převážně krajina a proměny v ní. Zastoupeny jsou jak studie listů, kůry, mušlí, lastur a kdoulí, tak i volné ztvárnění témat ‚země, les, tráva‘. V malbách hor se objevují abstraktní krajiny. Portréty vycházejí z představy a zachycují nálady a danou atmosféru. Některé hlavy jsou stylizovány jako sochy položené v regálu. Snaha o ucelenou a sjednocenou expozici, která má svou výpovědní hodnotu, je cílem učitelů v ateliérech Jany Veselé a Jana Choury.  

                              Foto: Mirek Zimmer, text dle podkladů Jany Veselé