Výstava k kině Máj - podzim 2022

Výtvarníci vystavují v Máji, na jaře půjdou na hrad   

     Návštěvu kina v Litoměřicích si mohli lidé zpestřit prohlídkou výstavy. V předsálí ji spolu se svými pedagogy připravili žáci výtvarného oboru naší školy. Soubor, který zahrnuje více než tři desítky obrazů vzniklých technikou malby, kresby, grafiky i koláže, je výběrem prací z minulého roku. Mladí výtvarníci je vytvořili v ateliérech Jana Choury a Jany Veselé. 

   Výstavy naší výtvarky mají ve městě dlouhou tradici, kromě kina je jejich  dalším místem třeba Knihovna K.H.Máchy nebo gotický hrad, kde se střídají zpravidla vždy po dvou letech. Právě na hradě bývají expozice vzhledem k prostoru nejrozsáhlejší, výtvarníci se tam mohou nejen více „rozmáchnout“, ale na výběr mají ke konci školního roku i víc prací. Letošní výstavu připravují na květen. Zmíněný obor v naší škole navštěvuje nyní 161 žáků.

                                         Text a foto Mirek Zimmer