Úvod » Fotogalerie

Velikonoční jarmark 2024

V sobotu 23. března představila řada žáků hudebního a tanečního oboru na Velikonočním jarmarku.

Velilkonoční jarmark je již tradičně akcí, na které mají naši žáci příležitost předvést své umění návštěvníkům jarmarku, především svým rodinám a přátelům. Jako vždy vládla v prostorách Gotického hradu příjemná atmosféra. S radostí své umění předvedly malé tanečníce pod vedením p. uč. Petry Běláčové a Kateřiny Pechové, na kytaru zahráli žáci p. uč. Václavy Štyvara, na flétny zobcové i příčné žáci p. uč. Hany Přeučilové a I. Krmíčkové.