Úvod » Fotogalerie

Užvaněná žoužel 2024

Minimax patřil „Užvaněné žouželi“

     "Užvaněná žoužel“ ĺitoměřické ZUŠ přivedla v poslední lednovou středu na pódium našeho Divadélka Minimax na sedm desítek žáků literárně dramatického oboru.  

   „Není to soutěž, je to přehlídka, i když porotou vybrané děti postupují do okresního, krajského i celostátního kola,“ zdůrazňuje za pořadatele učitel LDO Pavel Vágai

a dodává, že nejde ani tak o to, aby děti spolu soupeřily, spíš aby získaly zkušenosti, přednesu se nebály, měly z něj radost a aby se k něm rády vracely.

   Pravda, ve středu šlo zatím „jen“ o školní kolo, nicméně „Užvaněná žoužel“ je součástí většího celku „Dětská scéna“. Do poloviny února proběhnou školní kola také 

na základních školách Litoměřicka,  aby se i jejich žáci mohli do přehlídky zapojit. 6.března se pak v Litoměřicích uskuteční okresní kolo, do kterého ze všech kategorií  

"Užvaněné žoužele" porotci nominovali Simonu Kroužkovou, Josefínu Bartošovou a Víta Pallase, Magdu Bitterovou a Adélu Mišákovou, Kláru Doležalovou, Ivu Černou 

a Víta Dobrovodského, Kristýnu Kolmačkovou, Annu Kateřinu Hrdinovou a Jana Mansfelda. 

   Vedle toho porota ocenila také výkony dalších účastníků přehlídky. Ceny získali Magdaléna Ponocná, Cyprián Eliáš Volný, Emílie Mikota, Mikeš Homola, Lucie 

Foudová, Natálie Richtrová, Zora Vágaiová, Tamara Varyšová a Tobiáš Dvořák.

     Loni byli recitátoři z našeho LDO úspěšní. Tři dívky dokonce postoupily přes okresní a krajské kolo až do kola celostátního a v silné konkurenci obstály se ctí.

                                                        Text a foto Mirek Zimmer