Úvod » Obory » Hudební obor » Elektronické klávesové nástroje

Úspěchy žáků EKN

Soutěž MŠMT 2023 ve hře na EKN

V sobotu 22. dubna se v sále teplické konzervatoře konalo krajské kolo soutěže hry na elektronické klávesové nástroje.

Naši školu skvěle reprezentoval Dominik Bárta ze třídy uč. Aleny Šefčíkové, kde si ve své VI. kategorii vysoutěžil 2. místo.

 

Dominikovi i paní učitelce gratulujeme a přejeme plno dalších hudebních úspěchů a zážitků!