Úvod » Fotogalerie

Taneční obor zářil na pódiu v Divadle K. H. Máchy

Jako každoročně patří na konci školního roku pódium litoměřického divadla našim tanečníkům. Mají příležitost předvést své umění a podělit se o svou radost z tance. Pod vedením paní učitelky Petry Běláčové a Kateřiny Pechové připravily mladé tanečnice několik zajímavých choreografií. 

Představily se taneční přípravky a mladší tanečnice ve skupinových výstupech - např. Berušky a včelky, Cibulenka, Od polštářku k polštářkům aj. Na pódiu se s úžasným temperamentem tanečně předvedly starší tanečnice v choreografii Piráti. Nádherné byly sólové výstupy tanečnic K. Chobotské (Cesta Duše), J. Vaňkové (Chybíš mi), M. Švihelové (Annabel Lee), Z. Štěrbové (Upadám), T. Schiffnerové (Esmeralda). Velmi zajímavé byly choreografie a taneční projev nejstarších tanečnic - dokáží pohybem nádherně vyprávět o svých pocitech a tématech, kterými žijí. 

Taneční obor v září 2024 zahájí 10 rok své existence. Je sice nejmladším oborem naší školy, ale je oborem svěžím, plným elánu a radosti.