Úvod » Učitelé » Medailonky

Renata Sluková

Vystudovala PF UJEP v Ústí nad Labem, obor učitelství pro 1. stupeň se specializací na hudební výchovu. Od roku 1992 působila na ZŠ B. Němcové v Litoměřicích, kde spolupracovala s přípravnými pěveckými sbory jako korepetitorka I jako sbormistryně a také vyučovala hudební výchovu na prvním stupni. Své vzdělání si průběžně doplňuje odbornými semináři.