Úvod » Fotogalerie

První jarní víkend plný radosti

První jarní víkend nám přinesl spoustu zážitků a radosti.

Umění našich dětí rozkvétá... Během prvního jarního víkendu se našim mladým hudebníkům dařilo - podali úžasné výkony, získali řadu ocenění a rozdávali radost. 

Mladí klavíristé soutěžili v krajském kole soutěže ZUŠ v Litvínově. Oba soutěžní dny v ZUŠ Litvínov byly pro pedagogy a žáky velkým svátkem a pro naše litoměřické plné radosti: klavíristky studující u p. uč. Dagmar Chyňavové - Sofie Kubelková - 1.cena s postupen do ústředního kola (ÚK), Sofie Kamenieva - 1. cena, Eliška Melicharová - 2. cena, čtyřruční hra Eliška a Sofie - 1. cena; klavíristka studující u . p. uč. Marie Landové - Andrea Tupcová - 2. cena; klavíristky studující u p. uč. Mateje Olejára - Lucie Černá - 1. cena s postupem do ÚK a zvl. cena poroty za interpretaci skladby Sibelia,  Anna Černá - 1. cena s postupem do ÚK, Monika Slavková - 1. cena s postupem do ÚK + absolutní vítěz kategorie, klavíristé studující u p. uč. Saši Pallasové - Vít Pallas - 1. cena, Adriana Mošová - 2. cena, Alžběta Pallasová - 1. cena s postupem do ÚK, čtyřruční hra Vítek Pallas a Adriana Mošová  "JuPiDu"- 1. cena, Alžběta Pallasová  a Julie Kinštová "PallKi" - 1. cena s postupem do ÚK + zvl. cena za interpretaci

Pěvecký sbor Hlásek zpíval na postupové přehlídce v Praze. Svým programem potěšil porotu a získal ocenění zlatým pásmem a cenu poroty za radostný porjev sboru. Gartulujeme!