Úvod » Učitelé » Medailonky

Pavel Vágai

Při studiu na katedře anglistiky na ústecké univerzitě (2003-2009) si jako povinně volitelný předmět zvolil dramatickou výchovu. Kouzlu vzdělávání a výchovy skrze divadelní techniky uvěřil natolik, že se oboru věnoval a věnuje i nadále (absolvoval třísemestrální a čtyřsemestrální studium dramatické výchovy na divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze a desítky seminářů spojených s divadlem a výchovou). V letech 2009 až 2019 vyučoval dramatickou výchovu spolu s anglickým jazykem na Střední škole pedagogické v Litoměřicích. Divadlu se věnuje i aktivně- v současné době vystupuje s pražským Tanečním studiem Light.