Úvod » Učitelé » Medailonky

Pavel Šimberský

Vyrůstal v hudební rodině (otec kapelník) a na konzervatoř byl přijat v roce 1986 mj. díky důkladné přípravě pana učitele Maršálka, který ho zasvětil i do tajů harmonie. Studoval v Teplicích obor bicí nástroje a později klavír, hrál ve studentských souborech, ale také se Severočeskou filharmonií.

V letech 1992 - 2001 vyučoval na litoměřické hudební škole, poté činnost přerušil a po učitelské zkušenosti v severním Irsku se vrací v roce 2004 zpět do zdejší ZUŠ, kde působí dodnes.

Ve své praxi se zaměřuje na interaktivní výuku, souhru, „jamování", vlastní aranže, přičemž nechává prostor žákům ke svému projevu a improvizaci. Spolupracuje s ostatními kolegy.

Připravuje žáky na konzervatoř, účastní se s nimi soutěží a jako klavírní korepetitor doprovázel kromě mnoha sólistů (dechové nástroje, zpěv) rovněž na třech celostátních kláních (1995 s absolutním vítězem soutěže).

Je absolventem Czech Jazz workshopu 2011 a několika seminářů vyučovatelské praxe. Kromě vážné hudby se věnuje i jiným žánrům (rock, blues, jazz).