Úvod » Obory » Výtvarný obor » Ateliéry ZUŠ Litoměřice

O výtvarném oboru více ...

     Během studia výtvarného oboru mají řáci možnost seznámit se se základy kresby, malby, grafiky, modelování a keramiky.
Poznávají rozličné výtvarné materiály a postupy jejich zpracování. Učitelé volí s ohledem k věku a dispozicím dětí takové
výtvarné a myšlenkové podněty, které pomáhají probouzet v dětech objevné prožívání světa a tvořivou reakci. Na všech stupních studia jde o hledání inspirací, asociací a souvislostí. Výukou prolíná i teoretická příprava, která vede žáky k tomu, aby o své tvorbě dokázali hovořit a svá díla obhájit. Učitelé učí své studenty vidět svět kolem sebe, vztahy mezi životem, člověkem a uměním. Sledují dění uvnitř uměleckých žánrů i napříč historií.
     Základem práce ve výtvarném oboru je skupinové vyučování, které však vychází z individuálního přístupu k žákům. Výuka probíhá ve skupinách cca 10  dětí jednou týdně v tříhodinové lekci. První část odpolední výuky je vyhrazena mladším dětem, žákům 1. stupně ZŠ. V pozdějších odpoledních hodinách se scházejí starší žáci a studenti. Pro děti ve věku 5 - 6 let je určeno přípravné studium, které děti hravou formou uvádí do základů výtvarného umění.
     Výuka probíhá v ateliérech pod vedením kvalifikovaných a zkušených pedagogů. Ateliéry jsou prostorné a velmi dobře vybavené.
Pro teoretickou přípravu je ve třídách nainstalována obrazovka propojená s PC sestavou. Ke studiu je k dispozici odborná knihovna. Ve škole je keramická pec a grafická dílna s několika lisy.
     Výtvarné práce žáků jsou pravidelně prezentovány na výstavách. Každoročně je v jarních měsících pořádána rozsáhlá výstava v prostorách gotického Hradu v Litoměřicích. Pravidelně jsou práce žáků vystavovány v kině Máj, v prostorách litoměřické knihovny, nemocnice a dalších institucích.
     Mezi absolventy výtvarného oboru litoměřické ZUŠ je řada úspěšných studentů uměleckých středních a vysokých škol.