Úvod » Obory » Hudební obor » Klavír

O studiu hry na klavír v otázkách a odpovědích

STUDIUM HRY NA KLAVÍR V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH

Klavír patří k nejoblíbenějším nástrojům. Svědčí o tom velký počet žáků klavírního oddělení na naší škole. Klavír má krásný bohatý zvuk a možnosti, které může nabídnout jen málokterý nástroj. Hra na klavír výrazně rozvíjí intelektuální schopnosti dítěte.

Hra na klavír není tak jednoduchá, jak se možná zdá, proto je nutná pravidelná příprava mezi jednotlivými lekcemi. U malých začátečníků je nutné počítat se zapojením rodičů formou domácí přípravy i účasti v hodinách hry na nástroj. A budete potřebovat klavír, samozřejmě.

S tím si opravdu nemusíte dělat starosti. Každý rodič dokáže pomoci podporou, motivací, laskavým slovem, trpělivostí a důsledností. Pracujeme v individuálních hodinách, vždy dostatečně vysvětlíme, co a jak doma zvládnout. Učitelé klavíru na naší škole umožňují rodičům začínajících žáčků přítomnost během výuky.

U klavíru učitelé vždy přizpůsobují výuku fyzickým dispozicím konkrétního žáka.

Bohužel - nedá. Ke studiu hry na klavír je nutné pravidelné cvičení a to bez nástroje nejde. Pokud klavír nemáte k dispozici, rádi vám poradíme, jak vybrat vhodný nástroj.