Pondělí 10.06.2024

Zápis žáků pro školní rok 2024 - 2025

Vážení rodiče, milé děti, 

od pondělí 10. června probíhá v naší škole zápis ke studiu uměleckých oborů. Zájemci o studium, kteří se přihlásili v termínu do 31. května, byli již pozváni k talentové zkoušce. Ti, kteří podali přihlášku později, jsou čekajícími a osloveni budou v případě uvolněné kapacity.  

Po vykonání talentové zkoušky se o jejím výsledku dozvíte v systému iZUŠ cca do deseti dnů. Do iZUŠ můžete nahlédnout po zadání rodného čísla dítěte, poté se vám zobrazí, k jakému učiteli byl žák zařazen. V případě, že nebude zájemce přijat, budou o tom zákonní zástupci informováni vedením školy. 

Přeji vám krásné dny a vše dobré. 

Mgr. Dominika Valešková, ředitelka školy