Pátek 14.04.2023

Okouzleni klavírem 2023

10. června 2023 se v prostorách Wieserova domu v Terezíně  koná nesoutěžní festival pro mladé klavíristy. 

Festival se uskuteční 10. června 2023 v prostorách Wieserova domu v Terezíně. 

Přihlášení klavíristé  budou rozděleni do kategorií podle ročníku v ZUŠ (PHV – 0. kat., 1.roč. – 1. kat., atd.). Žáci spadající do 0. až 4. kategorie se představí jednou či dvěma libovolnými skladbami. Od 5. kategorie výše si žáci připraví jednu libovolnou skladbu. Je možné zařazovat také čtyřruční skladby. U sólových skladeb je doporučována hra zpaměti. Níže uveďte celé jméno autora skladby, název skladby a přesnou minutáž.

Pro účastníky festivalu je připraven doprovodný program:

  • Jóga pro klavíristy (pomoc nejenom s rukama, ale i s vědomým dechem, trémou a celkovým pohodlím u klavíru)
  • Varhanní workshop (možnost hry na vynikajících zrekonstruovaných varhanách z 19. století v kostele Vzkříšení Páně)
  • Literárně-dramatický workshop (zábavná dílna pro děti všech věkových kategorií s LDO ZUŠ Litoměřice)
  • Výtvarný workshop (kolektivní tvorba uměleckého díla spojeného s překvapením)