Neděle 22.01.2023

Aprílový koncert HLÁSKU 1. 4. 2023 v Divadle K.H.Máchy

Milí přátelé sborového zpěvu, zpěváci současní i bývalí, přátelé školy, srdečně vás zveme ke koncertnímu setkání v sobotu 1. dubna v Divadle K. H. Máchy v Litoměřicích. Pokud máte zájem společně si zazpívat, zaregistrujte se přes QR kód na plakátu akce. Vstupenky na akci si zakupte včas on-line https://www.mkz-ltm.cz/divadlo/.

Program dne je následující:

  • 10:00 - 12:00  přivítání, setkání, zkouška v sále Divadla KHM
  • 12:00 - 14:00  pauza na oběd, divadlo uzavřeno
  • 14:00 - 18:00 možnost setkání nad fotografiemi a kronikami, fotokoutek :-)
  • 15:00 - 16:30 zkouška dětského sboru Hlásek na pódiu divadla
  • 16:30 - 17:00 zkouška ženského komorního sboru Cantica Bohemica na pódiu divadla
  • 17:00 - 17:40 zkouška přípravného sboru SamoHlásek na pódiu
  • 18:00 - 20:00 KONCERT, v závěru společný zpěv (Kdyby tu nic nebylo, Má hvězda, Přiletěly vlaštovičky, Litoměřická)

Dopis sbormistra

Milí přátelé dětského sborového zpěvu, osobně mám nesmírnou radost, že naším městem může znít dětský sborový zpěv více než šedesát let. Po letech, kdy naši ideu uspořádat setkání bývalých členů sboru Hlásek k příležitosti oslav šedesátého výročí narušila opatření spojená s epidemiologickou situací, stále sílila touha po podobné akci. A to i přesto, že šedesátému výročí už dávno odzvonilo. Pro toto setkání jsme vybrali datum 1. dubna, které dává možnost nejen pro aprílové žerty, ale také pro oslavu 63. výročí s patřičným nadhledem. Dovolte mi vás tedy pozvat do divadla na koncert, který uspořádáme společně s ženským komorním sborem Cantica Bohemica. Pokud byste měli zájem si s námi společně zazpívat pod vedením bývalých sbormistrů, tak vás zveme na společnou dopolední zkoušku v sobotu 1. 4. 2023 od 10:00 v Divadle K. H. Máchy v Litoměřicích. Koncert proběhne od 18:00 tamtéž. Cítím velké uspokojení z toho, že v Litoměřicích můžeme v různých sborech slýchávat zpívající děti, k čemuž velkou měrou přispělo v roce 1960 právě založení dětského sboru Hlásek a které tak započalo nevídanou sborovou tradici v našem městě. Přijměte prosím pozvání a pojďte si společně s námi zavzpomínat, popovídat a především zazpívat… 

Mgr. Jakub Kacar, DiS., sbormistr dětského pěveckého sboru Hlásek

plakát 1.4.23
plakát 1.4.23