Úvod » Učitelé » Medailonky

Milan Frič, dipl. um.

Pochází z hudební rodiny, je absolventem Konzervatoře v Teplicích obor hry na klavír u prof. Vlkové a Turkové.

V ZUŠ v Litoměřicích vyučuje hru na klavír a na interních a veřejných koncertech korepetuje žáky či vystupuje sólově. Se svými žáky se zúčastňuje soutěží MŠMT z nichž někteří se umísťují na předních příčkách. Spolupracoval také s chlapeckým sborem "Páni kluci", s nímž se účastnil soutěží a koncertních vystoupeních ve Francii, Belgii a Polsku – natočil s nimi též profilové CD.

Má dvě děti, které také vede k hudbě.