Úvod » Učitelé » Medailonky

Mgr. Jan Choura

Absolvoval gymnázium v Kadani a pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem aprobaci výtvarná výchova – společenské vědy. Od roku 1997 učí na ZUŠ Litoměřice. Zabývá se především malbou. Pořádal několik samostatných výstav ( Ústí nad Labem, Litoměřice, Česká Lípa, Ostrov ) a byl zastoupen i na výstavách kolektivních. Věnuje se také ilustraci a počítačové grafice.

U svých žáků se snaží najít jejich silné stránky a ty rozvíjí a podporuje. Absolventi se stávají studenty škol s výtvarným zaměřením – architektura, grafický design, oděvní design, restaurátorství…