Mgr. Dominika Valešková

Vystudovala PF UJEP Ústí nad Labem, obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů český jazyk a literatura, hudební výchova. Od roku 1997 působila jako učitelka na ZŠ B. Němcové v Litoměřicích a od roku 2003 na Střední škole pedagogické, hotelnictví a služeb Litoměřice. Na základní škole  spolupracovala s přípravnými pěveckými sbory a vedla flétnový soubor. Od roku 2003  do 2017 byla  sbormistryní dívčího pěveckého sboru Máj a uměleckou vedoucí flétnového souboru Oethos. Od roku 2017 je sbormistryní komorního ženského sboru Cantica Bohemica Litoměřice. 

Lektorovala hudebně metodické a pedagogické semináře zaměřené na metodiku hudební výchovy v MŠ ve spolupráci s Národním institutem dalšího vzdělávání a Pedagogickým centrem. V březnu 2010 získala ocenění hejtmanky Ústeckého kraje za mimořádný přínos k rozvoji výchovy a vzdělávání.

Základní uměleckou školu Litoměřice vede od 1. 8. 2013.