Úvod » Učitelé » Medailonky

Mgr. Alexandra Pallasová

Vystudovala hudební výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a klavírní hru na Konzervatoři v Teplicích ve třídě Mgr. Hany Turkové.

Absolvovala dvouleté studium metodiky klavírní hry na HAMU v Praze. Od roku 1998 pracuje s dívčím koncertním sborem Puellae cantantes jako hlasová poradkyně a současně převzala část korepetic, od roku 2002 je také

sbormistryní přípravných sborů Modrásci a Sedmikrásky. Vyučuje klavírní hru na Základní umělecké škole v Litoměřicích, je spoluzakladatelkou a lektorkou ojedinělé Klavírní školičky, kterou ve spolupráci se ZUŠ Litoměřice zřizuje Pan o. s.