Úvod » Učitelé » Medailonky

MgA. Roman Pallas

Po ukončení základní školy vystudoval hru na klavír na teplické konzervatoři ve třídě Mgr. Hany Turkové a následně skladbu na Akademii múzických umění v Praze u prof. Ivany Loudové. Jako klavírista se věnuje

převážně interpretaci soudobé tvorby, vystoupil na mnoha prestižních festivalech (Pražské jaro, Expozice nové hudby – Brno, Forfest – Kroměříž, Dny soudobé hudby – Praha a další) a pořídil řadu nahrávek pro Český rozhlas (např. s barytonistou Petrem Matuszkem). Je spoluzakladatelem skladatelského sdružení Konvergence a členem Umělecké besedy. Jako aranžér pracoval pro Filharmonii Hradec Králové, Idu Kelarovou, Jarka Nohavicu, orchestr The Tap Tap, Pardubickou filharmonii či orchestr Berg, který rovněž premiéroval a natočil několik jeho skladeb.

Od roku 1997 je sbormistrem litoměřického sboru Puellae cantantes (do r. 2012 společně s maminkou Jindřiškou Bohatovou) a komorního sboru Syrinx. S oběma sbory dosáhl mnoha úspěchů (např. zlatá pásma na Světové sborové olympiádě v USA 2012, Riva del Garda 2010, Budapešť 2009 nebo pravidelně na mezinárodním festivalu Svátky písní Olomouc).

V roce 1997 začal pedagogicky působit na litoměřické Základní umělecké škole. V současnosti též vyučuje skladbu a hudební teorii na Konzervatoři v Teplicích a je doktorandem na katedře hudební výchovy UJEP v Ústí nad Labem.