Úvod » Učitelé » Medailonky

Marie Landová

Patří v litoměřické ZUŠ k nejzkušenějším pedagogům - působí  zde od roku 1979. Hru na klavír se učila u paní učitelky Milady Husákové, která ji dovedla ke zkouškám na teplickou konzervatoř.  Zde studovala ve třídě "legendární" profesorky Olgy Štěpánové. Přestože konzervatoř  ukončila s vynikajícím prospěchem (na  absolventském koncertě provedla s orchestrem Symfonické variace C. Francka), bylo jí zakázáno z politických důvodů studium na vysoké škole. Začala tedy  učit klavír a hudební nauku na LŠU, kde mohla být zaměstnána  jen díky osobní statečnosti tehdejšího ředitele  Františka Maršálka.

Třídou M. Landové prošlo od té doby téměř 200 klavíristů. Její žáci se prezentují  úspěšně v  soutěžích, pravidelně vystupují na koncertech, doprovázejí pěvecké sbory, uplatňují se při školních akademiích, hrají v kapelách, reprezentují školu na koncertech v zahraničí… Snahou paní učitelky je, aby žáci byli "použitelní" v praxi. Důkazem toho je fakt, že jen na litoměřických školách působí řada jejích bývalých žáků  jako učitelé hudební výchovy. 

Jako pedagožku ji vždy zajímala především metodika, proces učení. Již v absolventské práci se zabývala elementární klavírní výukou, postupem času  vypracovala  vlastní systém , který  spolehlivě u dětí funguje. Klade důraz na hru z listu, pohotovost, přirozenost, na návaznost jednotlivých kroků a logické myšlení.  Zájemců o výuku v této třídě je každoročně víc, než může paní učitelka přijmout. V poslední době vyučuje také předškolní děti v Klavírní školičce.

V ZUŠ se paní Landová stará o školní notový archiv. V Litoměřicích  je známá též jako  korepetitorka - během let doprovázela téměř všechny litoměřické sbory, pravidelně vystupuje na koncertech ZUŠ, hrává na Noci kostelů, při slavnostních aktech i liturgii. Je předsedkyní litoměřického Kruhu přátel hudby.