Úvod » Obory » Literárně dramatický obor » Naše fotogalerie a archiv

Letní soustředění Řehlovice 2023

Letní soustředění LDO

25. - 28.8.2023 proběhlo v Kulturním centru v Řehlovicích již tradiční letní soustředění Literárně dramatického oboru. Tématem letošního ročníku byla Komedie dell´arte, která díky pestrosti divadelních technik a bohatství námětů nabízí dramatikům, hercům i vedoucím souborů dostatečně prostoru ke zkoumání a autorské tvorbě. Nejen proto byla po soustředění veliká poptávka a všech třicet nabídnutých míst bylo v rekordně krátkém čase obsazeno. Důkazem toho, že litoměřický dramaťák není lehké opustit i po jeho absolvování, je fakt, že se nezávisle na školní organizaci přidalo do programu i několik našich bývalých žáků. 

Účastníci dostali příležitost seznámit se s osobností divadelního světa, herečkou Národního divadla v Praze, Annou Kukuczkovou, která s nimi velice citlivě a partnersky spolupracovala a během čtyř intenzivních dní jim dokázala předat mnoho cenných profesních zkušeností. Tým lektorů doplňovali učitelé Literárně dramatického oboru naší ZUŠ: Pavel Vágai, Tereza Rozmarová a Lenka Pařízková a jako každý rok byl i letos v roli scénografa přizván náš absolvent architekt Pavel Uličný. Novinkou letošního roku byla lektorská dvojice Tereza Vodseďálková a Jan Svoboda, absolventi Literárně dramatického oboru a současní studenti vysokých škol, kteří se starali o rozehřívací a uvolňovací aktivity a nemalým dílem přispěli k pohodě panující na celé akci. 

V rámci studia renesanční Komedie dell´arte se účastníci teoreticky i prakticky seznámili s kulturním a dobovým kontextem tohoto žánru a jeho hlavními znaky: typickými postavami- jejich motivy, fyzičností a charaktery; improvizovanými vstupy a groteskními vsuvkami zvanými lazzi. Od druhého dne soustředění dostaly děti možnost práce na svých autorských výstupech. Rozdělily se do skupinek a výsledek všechny mile překvapil. Poslední večer proběhla v různých místech Kulturního centra Řehlovice veřejná prezentace, na které se odehrálo celkem šest komediálních výstupů. Děti tak po třech dnech dokázaly sestavit kulturní program, kterým své diváky bavily úctyhodných 90 minut.

Krom posunu na poli divadla je letní soustředění Literárně dramatického oboru každoročně i bezvadným místem pro vznik pevných přátelství, poznání a překonání sebe sama.  

Termín příštího ročníku je naplánován na 23. - 26. 08. 2024!