Úvod » Obory » Literárně dramatický obor

Krajská recitační přehlídka Dětská scéna 2024

... aneb s šesti básničkami osmi auty do Loun :-)

Šestice našich žáků, doprovázena rodiči a svými pedagogy LDO, recitovala během víkendu 20. – 21. dubna do Loun na krajské přehlídce Dětská scéna 2024. Tato akce celá desetiletí umožňuje mladým talentům z Ústeckého kraje ve věku od 7 do 15 let předávat své texty poezie i prózy lektorskému sboru i publiku a získat tak cenné zkušenosti při veřejném vystupování.

Přehlídka tradičně probíhá ve čtyřech kategoriích. Pro recitátory 1. kategorie je krajské kolo tím nejvyšším. Dva porotou vybraní recitátoři ze zbylých tří kategorií postupují na národní přehlídku Dětská scéna do Svitav, která se letos koná 7. - 9. června 2024 a na níž bude naší školu ve 3. kategorii reprezentovat Iva Černá. Ta si svým textem Robotík od Tima Burtona vysloužila cenu poroty s přímým postupem. Čestná uznání poroty získaly také Adéla Mišáková z 2. kategorie a Klára Doležalová ze 3. kategorie. Gratulujeme!

Lektorský sbor ve složení Eva Suková, Berit Blumaierová a Taťána Mádlová vyslechl 70 textů poezie i prózy. Hodnocen byl nejen výběr textů a jejich interpretace, ale i jevištní projev a celkový dojem. Všichni sólisté předvedli skvělé výkony a porota měla těžký úkoly vybrat pouze dva, kteří budou Ústecký kraj reprezentovat v národním kole. 

Dětská scéna 2024 v Lounech opět potvrdila vysokou úroveň dětského přednesu a ukázala, že v mladé generaci roste mnoho talentovaných recitárorů. Všem jim patří náš obdiv a poděkování!