Úvod » Fotogalerie

Koncert Jitky Čechové v Divadle K. H. Máchy a workshop pro žáky ZUŠ

Klavíristka Jitka Čechová nadchla publikum i děti na workshopu   

      S „Pianothekou“  přijela do Litoměřic klavíristka Jitka Čechová, vynikající  interpretka skladeb našich hudebních velikánů - Bedřicha Smetany, Josefa Suka, Leoše Janáčka a Jaroslava Ježka. A právě jejich klavírní díla přiblížila v pátek 17.února publiku v Máchově divadle.

   Následující den se klavíristka naplno věnovala našim devíti žákyním, které v ZUŠ studují klavírní hru. „Sice neučím často, ale když už má člověk tolik zkušeností, byla by škoda nepředávat je dál. Chci se o to v budoucnu snažit víc. Zájem z Litoměřic mě moc potěšil, byla to spontánní dohoda a mohu říci, že oboustranně přijatá s nadšením,“ řekla mi v průběhu workshopu Jitka Čechová.

    Jako opravdu přínosný a inspirativní vnímali sobotní seminář přítomní klavírní pedagogové. Slyšet podněty od autority, od někoho zkušenějšího a také z jiného úhlu pohledu může zafungovat mnohem líp, shodují se kantoři.

     Podobně, ale po svém to viděly i mladé klavíristky Andrea Tupcová, Bětka Pallasová, Kristýna Brejchová, Terezka Neužilová, Lucie a Anička Černá, Monika Slavková i Sofie a Karolína Palečková. A jejich dojmy? „No, bylo to fakt výživný…Pomohlo mi to líp se do těch skladeb vcítit… Rozlišit dynamiku a držet rytmus…Dalo mi to hodně, vím, na čem zapracovat, abych se zlepšila…“

    Škola hodlá ve spolupráci s MKZ v tomto způsobu pořádání akcí pokračovat. Ředitelka ZUŠ Dominika Valešková: „Divadlo připravilo koncert, my se postarali o publikum. A na to hned navázal  workshop pro naše děti. Takhle chceme spojovat kulturu ve městě se vzděláváním. A tato spolupráce teď dostane ‚střechu nad hlavou‘ v podobě Kulturně kreativního centra‘, které vznikne v centru Litoměřic přestavbou armádního objektu a kde najde škola nové zázemí.“

                                                                            Text a foto: Mirek Zimmer