Úvod » Fotogalerie

Koncert absolventů I. stupně

Naši absolventi zazářili v Terezíně

   Třídenní přehlídka nazvaná „Zahrada orchestrů“, o které informujeme na jiném místě, ale i veřejný „Koncert absolventů“  ve Wieserově domě v Terezíně – takový byl týden naší ZUŠ mezi 10.- 12. červnem.  Při terezínské akci se představilo sedmnáct žáků, kteří mají za sebou studium v prvním stupni.  Koncert zahájila opusem z Beethovenovy Sonáty D dur klavíristka Tereza Schiffnerová. Následně se u mistrovského nástroje Yamaha, který město získalo před lety jako nadační dar, vystřídalo se skladbami světových autorů šest absolventů klavírní hry (Tereza Stará, Kateřina Pluhařová, Johanka Grindlerová, Eliška Čížková, Johana Ziegelheimová a Julie Váchová),  představili se ale i houslistky Jolana Šlechtová a Anežka Kartáková,   violoncellistky Anežka Knotte, Jasmína van Vegchel a Barbora Kloubová, dále Hana Šafářová, Tina Šredlová a Tadeáš Brejník na flétny a své umění předvedla na akordeon i Anna Škrdletová.  Osm učitelů, kteří absolventy vedli, mohli být se svými žáky spokojeni…podobně jako publikum, které jejich výkony i péči pedagogů ocenilo aplausem. Hudba bude mladé muzikanty jistě provázet dál, ať už při pokračování studia, nebo i jako součást jejich dalšího života.   

                               Text a foto Mirek Zimmer