Úvod » Učitelé » Medailonky

Jana Veselá

Studia

Aktivně se účastňuje kulturního dění v Čechách i zahraničí. Své poznatky a zkušenosti předává svým žákům od roku 1985. Výuku směřuje k výchově zdravě sebevědomých mladých lidí s přehledem o dění, nejen ve výtvarném oboru. Prezentuje pravidelně díla žáků na výstavách. Pořádá a organizuje dlouhá léta poznávací zájezdy pro žáky ZUŠ v rámci komplexního vzdělávání. Na školní setkání zve také soudobé umělce. Častá jsou i setkání s bývalými absolventy školy, kteří se profilovali jako aktivní umělci, designeři, grafici nebo architekti. Formou přednášek přinášejí vědomosti a poučení z praxe. Realizace a uplatnění ve veřejném životě mnohých absolventů výtvarného oboru litoměřické ZUŠ je výsledkem dlouhodobé práce s mladými talenty.