Úvod » Učitelé » Medailonky

Jana Veselá

Studia

SUPŠ sklářská Železný Brod

odborné studium keramiky Ústí nad Labem

UK Praha - PF - obor učitelství základních a středních uměleckých škol

Aktivně se účastňuje kulturního dění v Čechách i zahraničí.

Své poznatky a zkušenosti předává svým žákům od roku 1985. Výuku směřuje k výchově zdravě sebevědomých mladých lidí s přehledem o dění, nejen ve výtvarném oboru.

Prezentuje pravidelně díla žáků na výstavách. Pořádá a organizuje dlouhá léta poznávací zájezdy pro žáky ZUŠ v rámci komplexního vzdělávání.

Na školní setkání zve také soudobé umělce. Častá jsou i setkání s bývalými absolventy školy, kteří se profilovali jako aktivní umělci, designeři, grafici nebo architekti. Formou přednášek přinášejí vědomosti a poučení z praxe.

Realizace a uplatnění ve veřejném životě mnohých absolventů výtvarného oboru litoměřické ZUŠ

je výsledkem dlouhodobé práce s mladými talenty.