Úvod » Učitelé » Medailonky

Jana Antolčíková, dipl. um.

První umělecké zkušenosti sbírala jako členka Dechového orchestru ZUŠ Roudnice nad Labem s nímž koncertovala v řadě evropských zemí ( Francie, Švýcarsko, Německo, Rakousko atd). Obor Hra na klarinet studovala na Konzervatoři v Teplicích ve třídě Mgr. Vladimíra Zíky. Ve 3. ročníku získala II.cenu v národním kole soutěže Concertino Praga. Byla opakovaně frekventantkou Klarinetového festivalu v Žirovnici, kde jako lektoři působili pedagogové HAMU v Praze Vlastimil Mareš a Jiří Hlaváč. Absolventkou skladbu provedla za doprovodu Severočeské filharmonie Teplice v roce 1998. Koncertní činnosti se věnuje aktivně od roku 1996 a to v různých komorních seskupeních, ( klarinetový kvartet, dechové trio a další). Jako pedagog ZUŠ působí od září 1998. Práci s dětmi významně rozvíjela v letech 2000 – 2005 realizováním stovek koncertů pro žáky mateřských a základních škol.