Úvod » Učitelé » Medailonky

Jan Neužil, dipl. um.

 - vyučuje hru na fagot a zobcovou flétnu

 - Vzdělání: maturita na Gymnáziu Josefa Jungmanna v Litoměřicích, poté vystudoval Konzervatoř v Teplicích, obor hra na fagot (prof. Jiří Spěvák)

 - věnuje se také hře na zobcovou flétnu, pravidelně navštěvuje kurzy a semináře (První víkendová škola hry na zobcovou flétnu, Letní škola staré hudby v Prachaticích, Moderní techniky hry na zobcovou flétnu)

 - příležitostně se věnuje komorní hudbě (dechové trio, Maršálkovo dechové okteto aj.)

 - byl členem Salonního orchestru v Roudnici nad Labem.