Úvod » Učitelé » Medailonky

Helena Šarochová

Od r. 1969 navštěvovala LŠU v Litoměřicích, hru na akordeon a pěvecký sbor Hlásek. V roce 1977 byla díky výborné přípravě pana učitele Jiřího Bendy přijata na Konzervatoř v Teplicích – obor akordeon. V roce 1983 úspěšně studium zakončila veřejným koncertem a absolventskou prací.

Již při studiu začala svou pedagogickou činnost v LŠU ve Slaném. Osm let organizovala soutěž „Zlonický zvonek". V roce 2001 se vrátila do rodného města a začala učit v ZUŠ Litoměřice. Pět let spolupracovala s pěveckým sborem Litoměřický Hlásek.

V roce 2009 se zúčastnila se svými žáky soutěže Jirkovské klávesy, kde její žáci obsadili výborná místa. Jan Hlaváč -1. místo, Tereza Bašusová – 2 místo.

Své vzdělání si stále doplňuje zúčastňováním na odborných seminářích.