Úvod » Učitelé » Medailonky

Eliška Čtvrtníková

Mé první výtvarné zkušenosti jsem získávala na ZUŠ v Praze na Žižkově. Školu jsem navštěvovala od první třídy až do dospělosti. Ve vyšších ročnících jsem si zvolila ateliér malby, figurální tvorby a sochařství.

Na Střední průmyslové škole grafické v Praze v Hellichově ulici jsem absolvovala obor konzervování a restaurování knih a jiných materiálů. Škola mi otevřela svět dějin výtvarného umění a historie. Po maturitě jsem se věnovala restaurátorské činnosti a byla jsem zaměstnaná v sochařské dílně v Liberci. V Domově dětí a mládeže v Liberci jsem poprvé zkusila učitelskou profesi a zjistila jsem, že jsem na správné cestě.

V roce 2009 jsem vystudovala Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem, obor: učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ,SŠ a ZUŠ.

Po studiích se plně věnuji výtvarné pedagogické činnosti. Pracuji s dětmi všech věkových kategorií. Učila jsem na ZŠ v Litoměřicích a vedla Výtvarný klub pro nejmenší.

Ráda se stále vzdělávám a prohlubuji znalosti ve svém oboru. Mám za sebou několik výtvarných seminářů a kurzů. Sleduji současný vývoj výtvarného dění a dětských přehlídek.

Dítě je ve své přirozenosti tvořivé a mojí úlohou je jeho tvořivost odhalovat, radovat se z ní a společně vytvářet svět umění.