Úvod » Učitelé » Medailonky

Červinková Jana

Sopranistka Jana Červinková se narodila v Litoměřicích, kde již od dětství působila v dětském pěveckém sboru Hlásek. Sólově se věnovala zpěvu později pod vedením Milady Husákové. Vystudovala na Konzervatoři v Teplicích zpěv u profesorky Jitky Slavíčkové. V roce 2001 získala 1. místo a laureátský titul na soutěžní přehlídce konzervatoří v Pardubicích a vítězství ve stipendijní soutěži Yamaha. V roce 2002 se zúčastnila mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech, kde získala řadu prestižních ocenění.(1. místo v oboru Opera junior, 1. místo v oboru Píseň, Zvláštní cenu Českého rozhlasu Praha, za nejlepší interpretaci díla českého skladatele, které vzniklo po roce 1950, cena Státní opery Praha za interpretaci árie období velké opery 19. století a cenu Opery Mozart Praha za nejlepší interpretaci árie W. A. Mozarta). V roce 2006 vyhrála 1. místo v soutěži Církevní a duchovní hudby v Kroměříži a zvláštní ocenění nadace OSA.

Po studiu působila jako sólistka ve Státní opeře Praha. Koncertní činnost podpořila Prémiová listina mladých. Kromě koncertů pro Kluby přátel hudby dostala příležitost koncertovat s různými hudebními tělesy (Českou filharmonií, Zlínskou filharmonií, Pražským filharmonickým sborem, Teplickou filharmonií). Zúčastnila se mistrovských pěveckých kurzů pod vedením profesora Thomase Thomaschkeho, ze kterých se vyvinula další spolupráce. Společné koncertování v rámci festivalu Mitte Europa, Parsifal Idyl – Marionettentheather v Pirně. Dostala možnost spolupráce s mladými švýcarskými dirigenty pod vedením dirigenta Tomáše Koutníka. Hostovala v divadle v Ústí nad Labem, Plzni a v Národním divadle. Momentálně se věnuje koncertní a pedagogické činnosti.