Úvod » Fotogalerie

Cembalový seminář na Teplické konzervatoři

V sobotu 20. dubna se naše varhanní třída zúčastnila semináře výuky hry na cembalo, který po celý den probíhal v budově Teplické konzervatoře. Měli jsme možnost zahrát své varhanní skladby na tento barokní autentický nástroj před klavíristkou a cembalistkou Elen Pokornou. Od paní lektorky Pokorné jsme dostali spoustu dobrých rad a tipů k našim skladbám, které pro nás byly velice přínosné a obohacující.

Text a foto: Kristýna Kirschnerová