Úvod » Učitelé » Medailonky

BcA. Matěj Olejár

Vystudoval obor Hra na klavír na Státní Konzervatoři v Bratislavě. Současně se věnoval hře na cembalo. Později pokračoval ve studiu oboru Klavírní pedagogika na HF Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.

Je autorem sbírky instruktivních skladeb „Klavírní etudy pro žáky ZUŠ“, kterou vydalo brněnské nakladatelství Lynx. Jako pianista inklinuje k interpretaci děl z období baroka, klasicismu a soudobé hudby.

V letech 2002-2015 vyučoval Hru na klavír na Základní umělecké škole v Bílině. Své žáky úspěšně zapojuje do klavírních soutěží. Počínaje šk. rokem 2015/16 začíná pedagogicky působit na litoměřické Základní umělecké škole. Je spoluzakladatelem projektu „Okouzleni klavírem“, nesoutěžní přehlídky mladých klavíristů. 

Své znalosti si pravidelně rozšiřuje na odborných seminářích (Metodické centrum JAMU).