Úvod » Učitelé » Medailonky

Bc. Hana Jandlová

Po studiu na konzervatoři vyučovala hru na klavír a hudební nauku na pobočkách v Liběšicích a v Úštěku.

Při zaměstnání se dále vzdělávala jazykově. Úspěšně složila všeobecnou státní jazykovou zkoušku z jazyka německého a z jazyka ruského.

Tři roky pracovala mimo resort školství.

Dalším vzděláváním bylo DPS na VŠ JAK Praha. Následovalo čtyřsemestrové studium speciální pedagogiky a na něj navazující studium bakalářské. Zpracovala bakalářskou práci na téma „Volný čas dětí a mládeže“. Složením státních zkoušek z oborů pedagogiky a psychologie, psychopedie a speciální pedagogiky a obhajoby bakalářské práce zakončila bakalářské studium na UJAK Praha s červeným diplomem (poznámka studium s vyznamenáním).

Účastní se pedagogických seminářů. Jmenujme tedy alespoň z poslední doby „Pedagogický seminář – interpretace hry na akordeon“, „Pedagogický seminář  - elektronických  klávesových nástrojů“,  „Severská literatura pro děti a mládež“.