Úvod » Učitelé » Medailonky

Anežka Landová

      Od svých 4 let docházela do Základní umělecké školy v Litoměřicích, kde ji hře na klavír učila její matka Marie Landová. Roku 2016 byla přijata na Konzervatoř v Teplicích do klavírní třídy Mgr. Hany Turkové.

      Během studia se zúčastnila řady soutěží ZUŠ, Mezinárodní soutěže Vlastimila Lejska pro klavírní dua a 3. ročníku klavírní soutěže Beethovenovy Teplice.

 

      V roce 2020 své studium na konzervatoři rozšířila o obor cembalo u MgA. Štěpánky Skalické. V říjnu 2021 získala 2. cenu na Soutěži konzervatoří a hudebních gymnázií ve hře na cembalo.

     

      Dvakrát absolvovala Mezinárodní mistrovské interpretační kurzy na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (v roce 2019 klavír u prof. MgA. Aleny Vlasákové a prof. MgA. Jana Jiraského, Ph.D., v roce 2021

      cembalo u prof. Barbary Maria Willi, Ph.D.).

 

      Roku 2022 úspěšně absolvovala teplickou konzervatoř v oboru klavír a účastnila se Mezinárodní letní školy staré hudby ve Valticích (obor cembalo, lektor Shalev Ad-El).

 

      Od roku 2020 pedagogicky působí na ZUŠ v Litoměřicích a každoročně si rozšiřuje své vzdělání na seminářích významných osobností hudebního světa.