Úvod » Učitelé » Medailonky

Alena Šefčíková (Karpjuková)

Absolventka teplické konzervatoře (ze třídy Mgr. Hany Tölgové, 2009), v současnosti dokončuje magisterské studium na Pedagogické fakultě UK v Praze, obor hudební výchova a klavír u PhDr. MgA. Víta Gregora, PhD. se specializací na ZŠ a SŠ.

V roce 2004 se zúčastnila mezinárodní klavírní soutěže Pro Bohemia v Ostravě. V roce 2007 se absolvovala mezinárodní interpretační kurzy v Týně nad Vltavou, kde absolvovala workshopy s profesory Pražské konzervatoře Milanem Langerem a Martinem Kasíkem, s nímž navázala spolupráci.

V koncertní sezoně 2007/2008 byla členkou evropského orchestru Europera, s kterým absolvovala turné po evropských koncertních sálech (Gewandhaus, Rozhlas Varšava, Görlitz, Hradec Králové, Rudolfinum Praha) se známou kantátou Carla Orffa Carmina Burana. V současnosti členkou souborů Trialog a Duo Godot se zaměřením na interpretaci hudby 20. století (reperotár A. Chačaturjana, B. Martinů, ...)

Aktivně se věnuje se doprovodům a korepeticím. Od roku 2009 spolupracuje s nevidomým zpěvákem Radkem Žaludem, s nímž koncertuje po celé republice. V roce 2013 účinkovala na koncertě nevidomých zpěváků "Pro zdravý rozum" v Bruselu ve spolupráci s občanským sdružením Ambrelo/SK za podpory Vyšehradského fondu, Ministerstva kultury SR a dalších partnerů.

Spolupracuje s dirigenty, zpěváky a dalšími umělci (Maroš Bango, Radek Žalud, Milada Kosinová, Alena Schutová, ...).

Své dovednosti stále zdokonaluje a předává mladým začínajícím klavíristům v Základní umělecké škole v Lounech a nově i v Litoměřicích. Pravidelně navštěvuje pedagogické semináře napříč republikou.