Úvod » Fotogalerie

Absolventský koncert varhaníků 2024

V katedrále sv. Štěpána v úterý 25. června naši varhaníci Marie Koťová a Josef Průša rozezněli nádherný zvuk zdejších  barokních varhan. Oba absolventi podali úžasné výkony a posluchače potěšili zajímavým a inspirativním programem - např. Fantazie d moll, op. 32, No. 1 Miloslava Kabeláče, Sortie G dur Césara Francka, Incantation pour un jour Saint, op. 64 Jeana Langlaise...

Varhanní oddělení je pilířem hudebního oboru školy a řadu let připravuje budoucí varhaníky. 

Foto: Klára Valešková