Úvod » Fotogalerie

Absolventský koncert varhaníků

Absolventský koncert v litoměřické katedrále svatého Štěpána potěšil srdce i uši všech posluchačů. Žáci varhanní třídy paní učitelky Michaely Fišerové - Kristýna Hálová a Matouš Marek - se mile rozloučili se svou ZUŠ. Naše škola má jednu z největších varhanních tříd mezi českými ZUŠ. Týna i Matouš dokázali, že varhany umí rozeznít v různých typech skladeb. Škola vychovává nejen výborné muzikanty, ale také varhaníky připravené hrát při bohoslužbách! Poděkování patří také Hana van Vegchel za výuku předmětu Liturgická praxe!

 

Foto: Marta Marková