Úvod » Fotogalerie

"Půjdem spolu do divadla…" dobře bavil opět po roce

Kdo se naší výzvou nechal v úterý  6.12. večer do Máchova divadla zlákat, určitě nelitoval.  Ve stejnojmenném pořadu opět spojili síly žáci našeho LDO a tanečního oboru, od těch z přípravky až po ty odrostlejší a také zkušenější. Pod vedením svých pedagogů pojali program inovativně. Ještě než se na jevišti začalo, ve foyeru divadla vítali dramaťáci návštěvníky vánočním „site specific“, vtipnou proklamací vánočních úsloví a textů. Na „prknech jež znamenají svět“ se pak vystřídalo více než osmdesát účinkujících! Hrálo se a tančilo o stošest!

Diváci viděli lidové tance v podání přípravky, vyslechli Krylovovu bajku Prase pod dubem a ocenili loutkoherecké schopnosti, které si mladí vyzkoušeli už na řehlovickém letním soustředění. Na sváteční téma pak naladily publikum především tanečnice se svíčkami působivým pásmem Betlémské světlo. (Šlo o svíčky elektrické :-)).

Neméně nápaditý a pěkný byl program, který v druhé půli začaly Dárečky. Ze čtyř velkých, dárkově vyzdobených krabic postupně vytančili princezna, kočička, balerína a šašek. Vánoční čas je tady, ujistily recitací děti z přípravky.  Společným dílem dramaťáků a tanečnic, kterému předcházelo vystoupení mladších ve víru lidového tance Říkej, byla kreace na dopis Taťány z Puškinova Oněgina. S humorem Šimka a Soboty se ve scénce Cyrano se dobře vyrovnali Ondřejové Frič a Křivánek. Nejdramatičtější čísla pak přišla v závěru  – taneční kreace Morana a Eco drama, o střetu dvou přístupů k problematice životního prostředí.

Potlesk publika rozhodně nebyl jen zdvořilostní. A spokojeni byli i kantoři. Za P.Běláčovou, T.Rozmarovou a K.Kovaříkovou-Pechovou to shrnul Pavel Vágai (LDO): „Chtěli jsme přivést na pódium co nejvíc dětí - bylo tu už i několik, které nastoupily letos v září.  Ale zároveň ukázat i kvalitu v podání těch ostřílenějších. Pro všechny to pak určitě byla cenná zkušenost."
 
Text a foto: Mirek Zimmer