Úvod » Fotogalerie

„Rozpínáme křídla“, zpříjemníme předvánoční čas

Máchovo divadlo bylo ve středu 24.listopadu večer místem koncertu žáků našeho hudebního oboru. Pro některé to byla možnost poprvé se ukázat před publikem. V programu sestávajícím z 21 čísel totiž dostali příležitost i žáci z přípravek.

„Jde zároveň o první veřejné vystoupení v letošním školním roce. Navíc den po svátku sv.Cecílie, patronky všech muzikantů, ke které se symbolicky hlásíme,“ řekla v úvodu ředitelka Dominika Valečková a zároveň připomněla letošní 200.výročí Divadla K.H.Máchy.  „Na tomto pódiu jsme jako doma, divadlo je pro nás srdeční záležitostí, velmi si považujeme, že tu naši žáci mohou získávat zkušenosti s veřejným vystupováním.“

Naše ZUŠ v této době právě „rozpíná křídla“, aktivity školy nabírají tempo. Svědčí o tom i další připravované akce, např. už 6.prosince se v pořadu „Půjdem spolu do divadla představí adepti literárně dramatického a tanečního oboru. 14.prosince – rovněž v Máchově divadle, chystáme vánoční koncert, o den později se pak na vánočním koncertu ve Varhanním sále ZŠ Boženy Němcové představí naše dětské sbory ZUŠ Hlásek a Samohlásek.

Kromě toho připravují mladí varhaníci ze třídy Michaely Fišerové tzv. „Varhanní půlhodinky“. Už 3.prosince zazní v jejich podání vánoční pastorely v kostelech v Počáplech a v Úštěku a 6.prosince v kostele Narození Panny Marie v Roudnici n.L.

Text a foto Mirek Zimmer